Slachtoffers kunnen extreem uiterst moeilijk voor jaar.